Viborg UNESCO Creative City

Viborgs visuelle kandidatfilm udarbejdet i forbindelse med ansøgningen om at blive UNESCO Creative City.

Hvad kan Viborg bruge UNESCO-udnævnelsen til

Udnævnelsen af Viborg og optagelsen i det eksklusive netværk vil komme Viborg til gode på en bred vifte af områder. Erfaringerne fra byer, der allerede er en del af netværket, afslører, hvad man som Creative City kan bruge titlen til:

 • Anerkendelse – både lokalt, nationalt og internationalt
 • Platform for samarbejde med andre UNESCO Creative Cities
 • Platform for at fungere som international showcase for det, der er fundamentet for éns udnævnelse
 • Platform for officiel opbakning til og indfrielse af FN’s 17 Verdensmål
 • Øget politisk fokus på den kreative sektor og dermed bedre forudsætninger for vækst og udvikling af byen som et kreativt knudepunkt
 • Øget synlighed i medierne (omfanget varierer naturligvis fra by til by, men den amerikanske by Tuscon i Arizona udregnede, at PR-værdien i de første 6 måneder efter udnævnelsen var på 6 millioner dollars) 
 • Bedre muligheder for at opnå funding på både nationalt niveau, fra EU og andre steder 
 • Tiltrækning af internationale events, investeringer, strategiske partnerskaber til Viborg
 • Deltagelse ved de årlige konferencer, som er en platform for dialog og vidensdeling, og det er også her netværket strategiske fokus for det kommende år besluttes (i 2019 deltog 480 personer fra 145 byer – herunder 50 borgmestre)  

Den britiske UNESCO Nationalkommission udgav i 2020 rapporten “The National Value of UNESCO Designations to the United Kingdom,” som dokumenterer at UNESCO bringer steder, mennesker og samfund sammen og skaber værdi for Storbritannien https://www.unesco.org.uk/national-value

I forhold til hvordan en UNESCO-status hjælper til at generere finansiering fastslår rapporten bl.a.:

 • Det sæt af regler og krav om standarder som designationerne er underlagt af UNESCO, gør dem skarpe på deres virksomhed. De har simpelthen rammeværket i orden, de er velfunderede og har styr på deres visioner og partnerskaber, og det betyder noget når man skriver en ansøgning.
 • UNESCO-status styrker designationernes selvtillid og gør at de tør være entreprenører
 • Den internationale anerkendelse af at ’vi’ er noget unikt, har stor betydning for designationerne
 • UNESCO tiltrækker stærke partnere og spillere
 • UNESCO-status tiltrækker også ikke-monetære resurser, som fx menneskelig kapital og adgang til information

“Essensen og styrken af UNESCO bredere værdi for Storbritannien er ikke let at måle. Designationerne passer på fælles arvegods, de er en motor for viden og udgør laboratorier for innovation. De forbinder mennesker, kultur og natur, stimulerer kreativitet og udgør trædesten for nye samarbejder.”

Kilde: The National Value of UNESCO Designations to the United Kingdom, 2020. 

Viborgs UNESCO sekretariat

Henrik Holmskov

Specialkonsulent, Projektleder UNESCO

Tlf: 8787 8610

Henriette Svenstrup Jensen

Projektleder for animation

Tlf: 87 87 86 18