Historien

2020: UNESCO Kick-Off i Tinghallen i Viborg

2020: Animation Career Review ranker TAW som den 7. bedste animationsskole internationalt. 

2019: Viborg udpeges som UNESCO Creative City – Media Arts 

2017: VIA University College åbner Softwareingeniøruddannelse med speciale i AR/VR i Viborg.

2017: Dagbladet Politiken beskriver Viborg som en af Danmarks internationalt aktive kommuner.

2015: Viborg Kommune modtager 3,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal til at udbrede den produktionsorienterede læringstilgang ud til samtlige skoler i kommunen, bl.a. animation i undervisningen. 

2014: Viborg Kommunes byråd vedtager den første Animationsstrategi 2014-2017. Strategien understøtter kommunens ambition om at forenkle den offentlige formidling til borgere samt at skabe vækst indenfor kreative visuelle erhverv. 

2013: TAW kommer på finansloven med en bevilling til Center for animation, visualization og digital storytelling.  

2013: TAW åbner den tredje bacheloruddannelse, nemlig i Graphic Storytelling 

2012: Viborg Animation Festival gennemføres for første gang med udgangspunkt i TAW og har fra starten en ambition om at sætte både skolen og Viborg på landkortet. 

2011: Arsenalet etableres i Viborg som et væksthus for kreative, visuelle virksomheder 

2011: Animation udpeges i Viborg Kommunes udviklingsstrategi som en af Viborg Kommunes særlige styrkepositioner 

2009: Viborg Kommune vedtager Politik for Internationalisering, der bl.a. har fokus på erhvervs-, uddannelsesmæssige og kulturelle netværk på tværs af landegrænserne samt international børnekultur. 

2009:  Ungdomsuddannelsen Visuel hf etableres i samarbejde mellem Viborg Gymnasium og TAW en som treårig hf, hvor det tredje årsværk består i uddannelse i tegning, design, animation og anden skabende kunstnerisk virksomhed. 

2007: TAW åbner professionsbachelor uddannelsen i Computer Graphic Arts. 

2003 TAW får anerkendt sin karakteranimatoruddannelse til at være en SU-berettiget professionsbacheloruddannelse af Undervisningsministeriet.  

2002: Kulturprisen, Udviklingscenter for børne- og ungekultur, blev etableret som selvejende institution 

1993: EU’s Media program udpeger TAW til "Specialized European Animation Training Centre" 

1998: Center for Animation og Læring grundlægges under TAW 

1998: Viborg Kommunes ””Kulturfrø” bliver det første modelkommuneprojekt for børnekultur på landsplan. 

1997: The Drawing Academy blev oprettet under TAW 

1993: Oprettedes fotografuddannelsen og et navneskift fra Videoskolen til Medieskolerne signalerer, at institutionen nu har flere typer medie-linjer. 

1990: Viborg Kommune styrker bevågenheden på kulturelle aktiviteter – ikke mindst børnekulturen – og opretter et udvalg for kultur og fritid. Børnebiblioteket blev fra starten omdrejningspunkt for de børnekulturelle aktiviteter ligesom en Billedskole og en Dramaskole kom til.  

1989: The Animation Workshop (TAW) starter i Viborg med Morten Thorning som leder og som et tilbud til unge med lyst til at eksperimentere og arbejde med animation.  

1987:  Videoskolen, der senere bliver til Medieskolerne, oprettes for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter film tv-produktionsuddannede som følge af etableringen af TV2 med tilhørende regionale Tv-stationer. 

14 facts om Viborgs kreative miljø

 1. En analyse udført af Business Region Aarhus i 2017 kortlagde, at den visuelle industri i Viborg Kom­mune på dette tidspunkt havde en samlet omsæt­ning på 13,4 mio. euro fordelt på 181 virksomheder og 590 jobs  
 2. Produktioner fra The Animation Workshop tildeles i gennemsnit 120 internationale nominering­er og priser hvert år på internationale festivaler og andre prisuddelinger  
 3. The Animation Workshop er en af Danmarks mest internationale uddannelser, og blandt de ca. 500 personer (både studerende og undervisere) på årsbasis, er halvdelen internationale – fordelt på 40 nationaliteter  
 4. Animation Career Review, der vurderer ani­mationsuddannelser over hele verden, placerer The Animation Workshop som den 7. bedste skole inter­nationalt og den 6. bedste skole i Europa  
 5. Gennemførelsesprocenten på The Animation Workshop er typisk 94-96% mod landsgennemsnittet for alle uddannelser, som er ca. 80%  
 6. Der udklækkes ca. 50 studerende om året fra professionsbacheloruddannelsen i Animation (ligeligt fordelt på de to studieretninger Character Animation og Computer Graphic Arts) og 20 hvert andet år fra professionsbachelor i Grafisk Fortælling  
 7. Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøgte i 2017 tilfredsheden blandt studerende på alle videregående uddannelser i Danmark, og her fik animationsuddannelsen på The Animation Workshop den højeste samlede score  
 8. 56% af dimittenderne fra professionsbacheloruddannelsen i Animation får job i Danmark og 33% i udlandet, mens 11% arbejder i Danmark, men har mere end 25 rejsedage i udlandet om året  
 9. Viborg Animationsfestival har siden 2017 tiltrukket mere end 20.000 besøgende om året – i 2019 deltog ca. 27.000 personer  
 10. I 2019 deltog mere end 500 aktører i de kon­ferencer, der udgør det professionelle spor af Viborg Animationsfestival, som fokuserer på alt det, anima­tion kan ud over at underholde – ikke mindst inden for sundhed og undervisning  
 11. Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling har på tre år gennemført 420 udviklingsprojekter, 450 aktiviteter – herunder 10 større konferencer – samt 230 repræsentationer af dansk kunst, kultur og særligt animation internationalt, og samlet set har omkring 90.000 personer deltaget i disse projekter og aktiviteter  
 12. Centeret har i samme periode, ud over Finans-lovsbevillingen på 21 mio. kr. hentet 27 mio. kr. i matchende bevillinger og indtægter  
 13. Effekten af centrets arbejde er blandt andet et bidrag til væksten på 25% i perioden 2016-2018 i den danske digitale visuelle industri, og en væsentlig del af denne vækst finder sted i Vestdanmark  
 14. Media College Denmark / Medieskolerne blev på ProAV-messen i 2018 i Bella Centret kåret til årets AV-virksomhed. Prisen uddeles af branchebladet ProAV