Viborg UNESCO Creative City

Media Arts

Viborg blev i 2019 udnævnt som Danmarks og Nordens første UNESCO Creative City inden for Media Arts.

Baggrund

I Viborg banker vores hjerter for animation og kreative, visuelle formidlingsformer. 

Viborg ligger centralt placeret, midt i en nation, som er kendt for sine eventyr og historiefortællinger. Ud over den geografiske placering har Viborg spillet en helt central rolle i landets historie. Det ene danmarkshistoriske kapitel efter det andet har udfoldet sig i rigets by i midten, Viborg, der i Middelalderen var byen, hvor konger blev hyldet, og demokratiet blev skabt.  

Viborg spiller også i dag en helt central rolle – nu ikke længere som kongehyldnings-by, men som det sted, hvor historier kommer til live og får værdi på helt nye måder. Særligt gennem animation har vi lært om styrken og værdien i billeder og den visuelle historiefortælling.  

The Animation Workshop/VIA University College er arnestedet for Viborgs digitale, visuelle DNA. Et stærkt DNA, der er opbygget over mere end 30 år. Og så er Viborg hjemsted for stærke uddannelses- og virksomhedsmiljøer inden for digitale og visuelle brancher og medier som film, foto, web, spil, AR og VR. Viborg bygger på et unikt samarbejde på tværs af virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner, myndigheder og samfund. 

Dette udgør fundamentet for, at Viborg er udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. UNESCO-udnævnelsen er en blåstempling af, at Viborg på det visuelle område har en styrkeposition i verdensklasse, der giver os unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder og historiefortællinger. I Viborg ser vi nemlig ikke bare animation og historiefortællinger som underholdning og fortællinger til børn, men også som moderne, demokratisk formidling.