Det er med stor stolthed, at Viborg mod­tager titlen som UNESCO Creative City i kategorien Media Arts. Mere end tre årtiers hårdt arbejde har gjort Viborg til et kreativt knudepunkt i Danmark – en status, som vi hermed får cementeret.  

Udnævnelsen blåstempler Viborgs globale styrkeposition på det visuelle område. Det er en position, der giver os unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder, historiefortælling og kom­munikation.  

Vi modtager udnævnelsen på et tidspunkt, hvor UNESCO’s fokus på uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation og ind­frielsen af FN’s 17 Verdensmål får en vok­sende betydning på den globale dagsorden.  

Fra verdensmål til hverdagsmål  

I Viborg har vi et helt naturligt fokus på kommunikation. Særligt gennem animation har vi lært om styrken og værdien i billeder og visuel historiefortælling. Vi bruger bl.a. vores styrkeposition på det visuelle område til at kommunikere med vores borgerne. Samtidig er den en katalysator for bæredyg-tig vækst og et værktøj til kunstnerisk udfoldelse og store oplevelser.  

For os lykkes missionen, når vi kan imple­mentere vores kreative kompetencer i ar­bejdet med at løse lokale og globale udfor­dringer. Viborg Byråds målsætninger ligger tæt op ad Verdensmålene, og allerede inden UNESCO-udnævnelsen havde vi gjort nogle af Verdensmålene til praktiske hverdagsmål i Viborg Kommune.  

Når vi skal omdanne verdensmål til hverdagsmål, bruger vi f.eks. digital, visuel for­midling til at forenkle budskaber på sund­hedsområdet til gavn for patienterne.  

Vi bruger det også som et redskab til læring, inklusion og lige adgang til viden for alle, når vi f.eks. stimulerer børn i Viborg Kommune til at bruge billeder og filmmedier, så de lærer at formidle budskaber – uafhængigt af det skrevne sprog, som ikke alle mestrer.  

Vækstpotentiale i den kreative sektor  

Udnævnelsen af Viborg som UNESCO Cre­ative City finder også sted på et tidspunkt, hvor der er et historisk stort momentum omkring Danmarks kreative potentiale.  

Erhvervsministeriets Vækstteam for Kreative Erhverv kortlagde i 2018 den kreative sektors potentiale. Et potentiale hvis fundament består af en omsætning på 234 mia. kr. om året, 6 mia. kr. i statskas­sen, beskæftigelse af 79.000 personer og en eksportvækst, der er næsten dobbelt så stor som den samlede danske eksportvækst. Siden da har regeringen i oktober 2019 vedtaget sin Vækstplan for de Kreative Erh­verv.  

Det er lige præcis dette kreative potentiale, som Viborg allerede er i fuld gang med at indfri, og som vi med den nye titel nu får endnu bedre forudsætninger for at realisere.  

Ulrik Wilbek 

Borgmester