Arsenalet

Arsenalet er Viborgs kreative virksomhedsmiljø indenfor den digitale, visuelle branche og huser pt. omkring 40 selvstændige virksomheder.
Arsenalet

The Animation Workshop

The Animation Workshop er en internationalt anerkendt uddannelsesinstitution, som bl.a. tilbyder tre professionsbachelor-uddannelser indenfor animation og grafisk fortælling. The Animation Workshop rummer også et artist-in-residency program, Open Workshop, og et nationalt videnscenter, Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling.
The Animation Workshop

Media College Denmark

Media College Denmark - også kaldet Medieskolerne - tilbyder uddannelser indenfor faste og levende billeder samt skærm- og internetbaseret kommunikation. Det betyder, at skolen uddanner fotografer, Film- og TV-produktionsteknikere og webudviklere.
Media College Denmark

Viborg Kunsthal

Viborg Kunsthal viser skiftende udstillinger med anerkendte danske og internationale billedkunstnere og har eksisteret siden 1994. Kunsthallen har særligt fokus på den levende og skabende kunst, og har en række sideløbende arrangementer i forbindelse med udstillingerne. Bl.a. artist talks, foredrag, koncerter og workshops for børn og voksne. Viborg Kunsthal har de seneste år markeret sig stærkt inden for digitale visuelle kunstformater.
Viborg Kunsthal

Softwareingeniør-uddannelsen

VIA University College uddanner i Viborg softwareingeniører, der skal være med til at forme vores fremtid med nye digitale løsninger og muligheder. Uddannelsen er specialiseret indenfor XR - det vil sige AR og VR.
Softwareingeniør-uddannelse, VIA

Kulturskolen Viborg

Kulturskolen Viborg underviser børn, unge og voksne i billedkunst & design, musik, scenekunst og skrivekunst og meget mere end det. Elever og undervisere inspirerer hinanden, arbejder sammen, udvikler nyt og viser, hvad de kan, ved koncerter, udstillinger, forestillinger og udgivelser.
Kulturskolen Viborg

Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur

Kulturprinsen er et eksperimenterende udviklingscenter for børne- og ungekultur. Kulturprinsen udvikler kulturprojekter, faciliterer kunstneriske processer, indsamler viden og arbejder med nye formidlingsformer inden for kunst og kultur.
Kulturprinsen

Business Viborg

Business Viborg er omdrejningspunkt for et stærkt fællesskab, der hjælper iværksættere og virksomheder på vej mod nye mål og realisering af drømme. Her skabes de bedst mulige rammer for at drive virksomhed og bygge bro mellem erhvervsliv, kommune og uddannelser bl.a. inden for den kreative industri.
Business Viborg

Kulturelt Lærings Center - KLC Viborg

KLC Viborg samler og formidler en lang række tilbud fra eksterne læringsmiljøer for børn og unge fra 0-18 år i skole- og dagtilbudstid. Med KLC Viborg understøtter Viborg Kommune den åbne skole og dagtilbud. KLC Viborg drives og udvikles i Børn og Unge i tæt samarbejde med andre forvaltninger og aktører i kommunen og er som sådan et godt eksempel på det gode, tværgående samarbejde omkring børn og unge, praksisnær læring og kulturelle oplevelser. KLC er en central partner for at udfolde mulighederne i UNESCO-udnævnelsen til børn og unge.
KLC Viborg

Visuel HF på Viborg Gymnasium

Viborg Gymnasium udbyder Visuel HF - en treårig HF i samarbejde med The Animation Workshop for unge, der elsker at tegne, designe og være kreative og derfor ønsker at forberede sig til kreative videregående uddannelser.
Visuel HF på Viborg Gymnasium

Viborg Bibliotekerne

Viborg Bibliotekerne er en helt central partner i udmøntningen af UNESCO-udnævnelse i konkrete aktiviteter og muligheder for borgerne. Det kan være som fysiske rammer for events, workshops, som en ledende kraft i Snapsting for børn og meget meget mere.
Viborg Bibliotekerne