Inside Out på Viborg Domkirke

Under Viborg Animation Festival 2021 opføres forestillingen Inside Out på Viborg Domkirke. Forestillingen tager udgangspunkt i Joakim Skovgaards fantastiske freskomalerier, som animeres og bringes til live på Domkirkens udvendige facade - deraf navnet Inside Out. Torsdag den 30. september og fredag den 1. oktober kl. 20.30, 21.30 og 22.30.

#TegnHåb lyser ud af Statens Museum for Kunst

Over 3.000 tegninger fra 33 forskellige lande er delt ifm. #TegnHåb-kampagnen. Tegningerne viser som samlet hele et samtidsbillede af de tanker, følelser og oplevelser, som hele verdens børn har under coronapandemien.
Se mere om udstillingen hos Statens Museum for Kunst

#TegnHåb for coronakrisens børn

Viborg var værtsby for Danmarks Indsamling 2021, der samlede ind til børn i hele verden, som er hårdt ramt af coronakrisens konsekvenser. Gennem Viborgs kreative miljø satte vi fokus på børnene og gav dem mulighed for at vise deres håb. Tegninger og billeder er et universelt sprog, som alle - uanset nationalitet og modersmål - kan forstå. Kampagnen fik stor opbakning verden over, bl.a. takket være UNESCO-samarbejdet.
Læs mere om #TegnHåb-kampagnen

Viborg UNESCO Kick-Off, 23. september 2020

Midt i en Corona-tid lykkedes det med behørig afstand at markere Viborgs optagelse som Creative City i Tinghallen sammen med 250 veloplagte deltagere fra hele Danmark. Formand Elsebeth Gerner-Nielsen fra Nationalkommissionen bød Viborg velkommen i UNESCO-familien, og en lang række aktører som LEGO, Epic Games, DR, Grundfos og Vision Denmark m.fl. gav konkrete eksempler på den massive udvikling, der pågår på inden for Media Arts-området, og som får afgørende betydning for en lang række samfundssektorer i de kommende år. Se mange flere billeder fra Kick-Off nederst på denne side.

Viborg Animation Festival

Viborg Animation Festival, også kaldet VAF er Viborgs største udstillingsvindue som Danmarks største animationfestival. Festivalen tilbyder masser af aktiviteter og events, bl.a. filmvisninger, udstillinger, konferencer, foredrag, masterclasses og events. Se meget mere på festivalens hjemmeside.
Viborg Animation Festival

Snapsting for børn

Snapsting for børn skaber hvert sommer en fest for børnekultur og -kreativitet i stærke fællesskaber.
Snapsting for børn

Verdensmålene i fokus

Som UNESCO Creative City vil Vi­borg naturligvis have særligt fokus på at gøre Verdensmålene mest muligt håndgribelige og relevante for både skolebørn, voksne borgere og virk­somheder. Som eksempel har fotografelever fra Media College Denmark hver især lavet et spektakulært foto, der formidler et af Verdensmålene, og så nu udstilles forskellige steder.
Fotoudstilling FN´s Verdensmål

Viborg UNESCO-børneplakatkonkurrence

I forbindelse med udnævnelsen som UNESCO Creative City blev alle 4.- 6. klasses elever i Viborgs skoler inviteret til at indsende en tegning til konkurrencen. Tegningen skulle formidle og sætte fokus på de to verdensmål – mindre ulighed (mål 10) og ligestilling mellem kønnene (mål 5). Hver skole afholdt først en lokal konkurrence, inden et dommerpanel udvalgte den endelige vinder blandt de mange tegninger. Det blev Vilde Fredslund fra Friskolen i Viborg og Kulturskolen Viborg.

Animated Industry Workshop

Vi holdt i december 2020 sammen med Arsenalet og Business Viborg en velbesøgt workshop omkring brugen af Animation og VR i virksomheder. Bl.a. Grundfos, Khora VR, Unity Studios og Tumblehead gav en række helt konkrete eksempler, på visuelle, kreative løsninger, som gør en forskel. I 2021 kommer tilsvarende workshops med fokus på kultur, turisme og medier mv.