National Tegnekampagne 2022: TegnHåb: TILLID

Viborg UNESCO Creative City inviterer i marts 2022 hele verden til at tegne med i vores årligt tilbagevendende nationale tegnekampagne.
National tegnekampagne 2022 - TegnHåb: TILLID

Viborg UNESCO/Viborg Visuals Årsmøde 2021

Et år efter at Viborg i september 2020 markerede Viborgs status som UNESCO Creative City indenfor Media Arts i Tinghallen, blev der afholdt årsdag på Midtbyens Gymnasium den 11. oktober 2021. Ved kick-off havde vi den store projektør på og stillede bl.a. skarpt på, hvordan nogle af de største globale spillere og store danske brands som Lego, Grundfos og DR bruger visuelle medier til at styrke deres forretning. Ved 1-års markeringen efter kick-off stillede vi nu kikkerten på det nære og de potentialer, som UNESCO-udnævnelsen og etableringen af Viborg Visuals medfører for lokale aktører.

Inside Out på Viborg Domkirke

Under Viborg Animation Festival 2021 opførtes forestillingen Inside Out på Viborg Domkirke. Forestillingen tog udgangspunkt i Joakim Skovgaards fantastiske freskomalerier, som blev animeret og bragt til live på Domkirkens udvendige facade - deraf navnet Inside Out. Torsdag den 30. september og fredag den 1. oktober kl. 20.30, 21.30 og 22.30.

#TegnHåb lyser ud af Statens Museum for Kunst

Over 3.000 tegninger fra 33 forskellige lande er delt ifm. #TegnHåb-kampagnen. Tegningerne viser som samlet hele et samtidsbillede af de tanker, følelser og oplevelser, som hele verdens børn har under coronapandemien.
Se mere om udstillingen hos Statens Museum for Kunst

#TegnHåb for coronakrisens børn

Viborg var værtsby for Danmarks Indsamling 2021, der samlede ind til børn i hele verden, som er hårdt ramt af coronakrisens konsekvenser. Gennem Viborgs kreative miljø satte vi fokus på børnene og gav dem mulighed for at vise deres håb. Tegninger og billeder er et universelt sprog, som alle - uanset nationalitet og modersmål - kan forstå. Kampagnen fik stor opbakning verden over, bl.a. takket være UNESCO-samarbejdet og har vundet en række internationale priser.
Læs mere om #TegnHåb-kampagnen

Viborg UNESCO Kick-Off, 23. september 2020

Midt i en Corona-tid lykkedes det med behørig afstand at markere Viborgs optagelse som Creative City i Tinghallen sammen med 250 veloplagte deltagere fra hele Danmark. Formand Elsebeth Gerner-Nielsen fra Nationalkommissionen bød Viborg velkommen i UNESCO-familien, og en lang række aktører som LEGO, Epic Games, DR, Grundfos og Vision Denmark m.fl. gav konkrete eksempler på den massive udvikling, der pågår på inden for Media Arts-området, og som får afgørende betydning for en lang række samfundssektorer i de kommende år. Se mange flere billeder fra Kick-Off nederst på denne side.

Viborg Animation Festival

Viborg Animation Festival, også kaldet VAF er Viborgs største udstillingsvindue som Danmarks største animationfestival. Festivalen tilbyder masser af aktiviteter og events, bl.a. filmvisninger, udstillinger, konferencer, foredrag, masterclasses og events. Se meget mere på festivalens hjemmeside.
Viborg Animation Festival

Snapsting for børn

Snapsting for børn skaber hvert sommer en fest for børnekultur og -kreativitet i stærke fællesskaber.
Snapsting for børn

Verdensmålene i fokus

Som UNESCO Creative City vil Vi­borg naturligvis have særligt fokus på at gøre Verdensmålene mest muligt håndgribelige og relevante for både skolebørn, voksne borgere og virk­somheder. Som eksempel har fotografelever fra Media College Denmark hver især lavet et spektakulært foto, der formidler et af Verdensmålene, og så nu udstilles forskellige steder.
Fotoudstilling FN´s Verdensmål

Viborg UNESCO-børneplakatkonkurrence

I forbindelse med udnævnelsen som UNESCO Creative City blev alle 4.- 6. klasses elever i Viborgs skoler inviteret til at indsende en tegning til konkurrencen. Tegningen skulle formidle og sætte fokus på de to verdensmål – mindre ulighed (mål 10) og ligestilling mellem kønnene (mål 5). Hver skole afholdt først en lokal konkurrence, inden et dommerpanel udvalgte den endelige vinder blandt de mange tegninger. Det blev Vilde Fredslund fra Friskolen i Viborg og Kulturskolen Viborg.

Animated Industry Workshop

Vi holdt i december 2020 sammen med Arsenalet og Business Viborg en velbesøgt workshop omkring brugen af Animation og VR i virksomheder. Bl.a. Grundfos, Khora VR, Unity Studios og Tumblehead gav en række helt konkrete eksempler, på visuelle, kreative løsninger, som gør en forskel. I 2021 kommer tilsvarende workshops med fokus på kultur, turisme og medier mv.

Immersive Assembly vol. 2: Nyt kunstnerisk samarbejde indledt mellem britiske York og Viborg

Med støtte fra Arts Council England, Den danske ambassade i London samt Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen har de to UNESCO Creative Cities, York og Viborg indledt et nyt samarbejde om at skabe international kunst og kunstudvikling.

Projektet, Immersive Assembly - Bodies & Geometry, faciliterer et unikt multidisciplinært kunstner-residencyprogram mellem britiske og danske kunstnere, hvis kunstneriske praksis involverer alle former for mediekunst, animation og performance. Sammen vil kunstnerne de kommende måneder skabe værker, som fremvises på bl.a. Viborg Animation Festival i september 2022.

Fra Viborg UNESCO Creative City deltager The Animation Workshop, Viborg Kunsthal og kunstnerne Davide Ghiraldini, Philip Piaget, Pernille Kofoed samt animationsstuderende fra TAW.

Projektets udvikling de kommende måneder kan følges på bl.a. Viborg UNESCO Creative Cities Facebook- og LinkedIn-sider, ligesom der kan findes mere detaljeret information på engelsk på York Mediales hjemmeside: https://mediale.org.uk/immersive-assembly/vol-2/