Viborg Visuals – det nationale hub for animation og visuelle fortællinger - er hjemstedet for alle Viborgs UNESCO-aktiviteter og epicenteret for lokale aktørers samarbejde indenfor Media Arts. Viborg Visuals er samtidigt et nationalt samlingspunkt i Viborg, som kan tiltrække relevante partnere fra hele landet og danne en ramme om udvikling af digitale, visuelle formidlingsformater indenfor alle brancher.  

Viborg Visuals er en del af Vision Denmark, erhvervsklyngen for de digitale, visuelle erhverv i Danmark.  

Viborg Visuals har tre specifikke ambitioner: 

# Styrke brugen og værdiskabelsen af digitale, visuelle medier 

# Sikre samskabelse, samarbejde og udveksling af best practices og viden 

# Udbygge Viborgs visuelle styrkeposition til glæde og gavn lokalt, regionalt og nationalt