Tandtryllebrikkerne

Viborg Kommunes overtandlæge Poul Folke Christensen og den lokale virksomhed Level Rewind/Play Doktor har i fællesskab i 2019 udviklet Tandtryllebrikkerne som en del af kommunens særlige animationsstrategi.   De magiske brikker gør det ud for de små stykker plastiklegetøj, som børn tidligere har modtaget som belønning efter et tandlægebesøg. De små papbrikker rummer en kode, som via en tilhørende app aktiverer animerede 3D-figurer og fortællinger på smartphones og tablets. De virtuelle figurer og fortællinger kommunikerer og oplyser om sund tandhygiejne på en sjov måde, hvormed læringen kan leges ind, og samtidig er læseevnen ikke længere en faktor i kommunikationen.   Der er indgået en aftale med en dansk distributør med henblik på salg og distribution til 650 tandlægeklinikker i Danmark. Hertil kommer en norsk distributør, som allerede har solgt de første tandtryllebrikker til en norsk kommune.   Dermed er udbyttet for Level Rewind/Play Doktor blevet langt større end blot det, den oprindelige ordre fra Viborg Kommune rummede.

Vær frisk - hop på cyklen

Stort set alle kommunens folkeskoler har i dag en trafikpolitik, som blandt andet opfordrer til, at børn så vidt muligt går eller cykler i skole. Og det er et faktum, at børn på flere områder har meget bedre af at starte dagen med en cykeltur i stedet for at blive kørt i skole. Det er vigtigt, at børn og unge bevæger sig aktivt til skole og får støtte til det af forældrene. Filmene sætter fokus på dette. Kampagnen "Vær frisk - Hop på cyklen" bidrager til at få forældre og børn til at droppe bilen, så skolevejen bliver mere sikker og børnene mere friske. Animationsfilmen forsøger med humor at ændre adfærden hos forældre og børn. Kampagnen har været brugbar at anvende flere gange, og filmen er nået ud til en stor rækkevidden af børn og forældre på byens skoler.
Vær frisk - hop på cyklen

Ensomhed

Ensomhed kan antage mange former og have mange forskellige årsager. Følelsen af ensomhed kan være en stor belastning både fysisk og psykisk, og det er en væsentlig sundhedsmæssig risiko for ældre borgere. Ensomhed kan ikke fjernes, men sammen kan vi sørge for, at den bliver til at leve med. I Viborg Kommune har vi en særlig indsats overfor ensomme ældre borgere, men vi har brug for hjælp til at identificere de ensomme. Ensomme ældre rækker sjældent selv ud efter hjælp, og der er derfor behov for at kalde på et social ansvar til at få øje på og sikre hjælp til de ensomme. Der udvikles derfor en animationsfilm om, hvordan ensomhed kan tage sig ud og komme til udtryk. Filmen er målrettet mennesker i netværket af ældre ensomme - viceværten, den praktiserende læge, datteren, postbuddet og os alle sammen. Filmen har givet meget positive reaktioner fra både borgere og kolleger/samarbejdspartnere. I det første kvartal efter lancering af filmen modtog Viborg Kommune ca. 20 opkald på det tilhørende telefonnummer, fortrinsvis fra pårørende, som havde set filmen og kunne se deres ældre familiemedlem i en eller flere af situationerne i filmen. Det har resulteret i mange besøg hos ensomme ældre og efterfølgende handling for at gøre noget ved det. Det er ikke nødvendigvis omfanget af henvendelser, der er betydningsfulde – da filmen potentielt kan gøre en afgørende forskel for blot enkelte borgere. Viborg Kommune har også fået henvendelser fra andre kommuner, som beretter, at de bruger filmen i undervisning om ensomhed, fordi den netop viser nuancerne i forhold til ensomhed.
Brobyggernes tilbud

Når du skal udskrives

Rigtig mange ældre borgere bliver hver dag udskrevet fra sygehuset til kommunen. Måske har de været vant til at få hjælp fra kommunens hjemmepleje eller måske er det første gang de har fået behov for, at modtage hjælp fra kommunen. Nogle gange bliver de ikke udskrevet til egen bolig men til en midlertidig plads, enten fordi patienten har behov for massiv pleje og pasning i en periode, øget observation, sygepleje m.v. For både sygehuspersonalet og de kommunale medarbejdere er det en stor og meget vigtig opgave, at skabe tryghed hos den enkelte borger og dennes pårørende. De pårørende spiller ofte en meget central rolle og hvis de pårørende er trygge og velinformeret, så er patienten det som regel også. I dag udskrives patienterne ofte meget tidligt, hvilket afstedkommer et øget behov for at skabe tryghed. Koordinationsbehovet er ofte stort lige efter en udskrivelse så derfor er der også behov for at skabe tryghed gennem koordination og viden om ”hvem der gør hvad og hvorfor”.
Når du skal udskrives

Astmanaut

For børn med astma kan der være udfordringer i, at mange omkring dem i hverdagslivet mangler viden og indsigt i, hvad det betyder at have astma. Det kan fx være idrætslæreren i skolen, der mangler viden om, hvordan astmamedicin brugt på den rigtige måde kan sikre, at børn med astma sagtens kan deltage i idrætsundervisningen i skolen. Der er behov for at formidle praktisk viden om, hvad astma er, hvordan medicinen virker, og hvordan det kan påvirke astmabarnets dagligdag. Der blev udviklet en platform med målrettet information til barnet selv, forældre, læreren, fritidspædagogen, lægen osv. Sammen med platformen blev der udviklet forskelligt materiale som fx en film om astma - Astmanaut samt et lille 'kit' til barn og forældre.
Astmanaut - et trygt liv med astma

Tandplejeguiden

Mundhygiejne er livsvigtig hos ældre borgere, der ikke længere selv er i stand til at varetage den daglige pleje af munden og tænderne. Bakterier fra mundhulen kan passere over i blodbanen og give blodpropper. Der er derfor en væsentlig opgave for plejehjemspersonale i at have opdateret indsigt og viden om dette - og som kan omsættes og anvendes i hverdagssituationer med borgere. Der er udviklet en digital tandplejeguide med let tilgængelige animationer, som bl.a. viser, hvordan man hjælper med mundhygiejne, hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt symptomer på, at noget skal gøres. Guiden viser alle almindelige sygdomme i munden. Guiden skal animere plejepersonalet til selv at finde svaret på mange almindelige spørgsmål uden, at de skal læse lærebøger. En hjælp der er lige ved hånden, når man står overfor en borger.

Hjerteanimation

Forkammerflimren er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse. Det er en kronisk sygdom forbundet med angst og utryghed. Forståelse af sygdommen er første skridt på vejen. Jo mere patienten og de pårørende ved om sygdommen, jo nemmere bliver det at mestre anfaldene og leve med sygdommen. Sundhedscenter Viborg har sammen med Sundhedscenter Skive, Atrieflimren-klinikken på Hjertesygdomme, Regionshospitalet Viborg og Professor Birthe Dinesen, Laboratoriet for Velfærdsteknologi- Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (AAU) lavet et telerehabiliteringsprogram til patienter med forkammerflimren forankret i det nære sundhedsvæsen. En vigtig del af denne telerehabilitering er formidling. De sundhedsfaglige aktører oplever til stadighed, at dialog og kommunikation med patienterne udfordres. En stor del af patienterne har svært ved at tilegne sig traditionel skriftlig patient-information, og i projektet udforskes, hvordan animation kan fungere som et tværsektorielt værktøj, der kan understøtte patienternes egne ressourcer, mestringsevne og (e)-sundhedskompetencer. Der er lavet tre små animationsfilm, som der fremgår en teaser på her. Projektets formål er at give patienter og pårørende viden om sygdommen forkammerflimren gennem brug af korte animationer og at inddrage dem i egen behandling. De færdige film kan ses, når forskningsprojektet er afsluttet.

Lad tvivlen komme barnet til gode

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer, skønner Sundhedsstyrelsen. Det svarer til 1-2 børn på hver stue i vuggestuen, børnehaven eller i hver skoleklasse. Dertil kommer familier med stofproblemer. Med animationsfilmen ”Lad tvivlen komme barnet til gode – en film om at spotte rusmiddelproblemer i familier” sætter Viborg Kommune fokus på at få frontpersonale til at stole på sin faglighed og mavefornemmelse, og gribe ind, hvis de mistænker rusmiddelproblemer i en familie.
Lad tvivlen komme barnet til gode

Fælles animationsstrategi mellem Hospitalsenhed Midt, Viborg Kommune og Novo Nordisk

Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune har sammen lavet en fælles animationsstrategi, og Novo Nordisk er med som sponsor og projektpartner. Formålet er, at gøre det lettere at forstå informationer fra hospital og kommune. På den måde ønsker Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune sammen at være førende inden for nytænkende sundhedsformidling og sætte nye standarder for, hvordan sundhedsfaglig vejledning og information stilles til rådighed på nye, visuelle måder.
Se en film om den fælles animationsstrategi