Andre UNESCO Creative Cities

Netværket af UNESCO Creative Cities tæller 246 byer, som er blevet udpeget siden 2004, da netværket blev oprettet for at fremme internationalt samarbejde med og mellem de udnævnte byer.  

Fundamentet for UNESCO’s arbejde er FN’s 17 Verdensmål, som sætter fokus på stærke, forpligtende værdier som social og kulturel mangfoldighed såvel som uddannelse og ligestilling for alle.  

Fælles for byerne er således, at de:  

  • Placerer kreativitet og den kreative økonomi centralt i deres udviklingsplaner, som skal gøre byer sikre, modstandsdygtige, inkluderende og bæredygtige 
  • Er laboratorier for idéer og innovative praksisser 
  • Leverer håndgribelige bidrag til, hvordan FN’s 17 Verdensmål kan indfries via innovativ tænkning og handlekraft 
  • Fungerer som forkæmpere for bæredygtig udvikling, som direkte kommer urbane lokalsamfund til gode    

Byerne inddeles i følgende kategorierne, Media Arts, Film, Gastronomi, Musik, Litteratur, Design & Crafts and Folk Art. 

Viborg bliver UNESCOs eneste nordiske Creative City i kategorien Media Arts, som blot tæller 22 byer i hele verden – herunder York, Linz, Enghien-Les Bains (Paris), Toronto, Tel Aviv, Austin, Dakar, Sapporo og Lyon m.fl. der alle tilhører den absolutte verdenstop inden for forskellige områder af Media arts. I kan læse mere om byerne og netværket her:

https://mediaartscities.com/

Viborg er den første UNESCO Media Arts-by i Nordeuropa, mens den eneste anden danske by i netværket er Kolding, som blev udnævnt i 2017 i kategorien Design. 

Citat: 

”Over hele verden har disse byer på hver deres måde gjort kulturen til fundamentet for deres strategi, snarere end blot at være en tilføjelse. Dette tilgodeser politisk og social innovation og er særligt vigtigt for de unge generationer.”  

Audrey Azoulay, UNESCOs generaldirektør